Olej silikonowy Siluron

Olej silikonowy Siluron do użytku wewnątrzgałkowego.

Oleje silikonowe Siluron® do użytku wewnątrzgałkowego to ultraczysty olej stosowany do tamponady przy operacjach na siatkówce. 

Olej silikonowy Siluron 1000.

Używany do długotrwałej tamponady w leczeniu ciężkiego odwarstwienia siatkówki, w szczególności w przypadkach:
– odwarstwienia z dużymi rozdarciami
– witreoretinopatia proliferacyjna (PVR)
– proliferacyjna witreoretinopatia cukrzycowa (PDR)
– urazowe odwarstwienie siatkówki

Siluron® 1000 charakteryzuje się niezawodną jednorodnością, dobrą i długoterminową tolerancją przez pacjenta oraz umiarkowaną lepkością na poziomie 1000 mPas, w związku z tym czyni to produkt bardzo bezpieczny w użyciu. 

Olej silikonowy Siluron® do użytku wewnątrzgałkowego.

Olej silikonowy Siluron 2000.

Najwyższej jakości olej silikonowy o dostosowanej lepkości. Nowa generacja olejów silikonowych – Siluron® 2000 i Siluron® Xtra – charakteryzuje się wyjątkową właściwością znacznie większej odporności na emulgowanie.

Jest to oparte na inteligentnej mieszaninie różnych długich łańcuchów cząsteczek i wynikającej z tego dynamicznej lepkości. Dobra wstrzykiwalność w przypadku małych nacięć to kolejna zaleta innowacyjnych olejów silikonowych Siluron®.

Olej silikonowy Siluron® 2000 jest stosowany z długotrwałą tamponadą po operacyjnym leczeniu ciężkich przypadków odwarstwienie siatkówki, szczególnie w przypadku:

– Odwarstwienia siatkówki z dużymi przedarciami
– Odwarstwienia siatkówki z witreoretinopatią proliferacyjną (PVR)
– Odwarstwienie siatkówki w przypadkach proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej (PDR)
– Urazowe odwarstwienie siatkówki

Olej silikonowy Siluron® do użytku wewnątrzgałkowego.

Olej silikonowy Siluron XTRA.

Olej silikonowy Siluron® Xtra jest stosowany z długotrwałą tamponadą po operacyjnym leczeniu ciężkich przypadków odwarstwienie siatkówki, szczególnie w przypadku:

– Odwarstwienia siatkówki z dużymi przedarciami
– Odwarstwienia siatkówki z witreoretinopatią proliferacyjną (PVR)
– Odwarstwienie siatkówki w przypadkach proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej (PDR)
– Urazowe odwarstwienie siatkówki

Olej silikonowy Siluron® Xtra charakteryzuje się wysoką odpornością na emulsyfikację, krótkim czasem wstrzyknięcia, dobrą długoterminową tolerancją oraz doskonałą czystością chemiczną. Dzięki temu jest idealnym rozwiązaniem dla pacjentów z wymienionymi wyżej schorzeniami. 

Olej silikonowy Siluron® do użytku wewnątrzgałkowego.

Olej silikonowy Siluron 5000.

Olej silikonowy Siluron® 5000 jest stosowany z długotrwałą tamponadą po operacyjnym leczeniu ciężkich przypadków odwarstwienie siatkówki, szczególnie w przypadku:

– Odwarstwienia siatkówki z dużymi przedarciami
– Odwarstwienia siatkówki z witreoretinopatią proliferacyjną (PVR)
– Odwarstwienie siatkówki w przypadkach proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej (PDR)
– Urazowe odwarstwienie siatkówki

Olej silikonowy Siluron® do użytku wewnątrzgałkowego.