Symulatory okulistyczne

Oferujemy unkalne na rynku światowym symulatory okulistyczne Haag-Streit Simulation.
Wykorzystują one wirtualną rzeczywistość do nauki procedur operacji oczu i diagnostyki okulistycznej. Są bezcennym narzędziem dla centrów kształcenia lekarzy. W połączeniu z globalną siecią VRMnet dają studentom możliwość samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności a wykładowcom pozwalają w obiektywny sposób oceniać postępy studentów i zarządzać ich rozwojem. VRMnet pozwala na przejście pełnej ścieżki od teorii po praktykę (w symulowanych warunkach), bez stresu dla studenta, organizowania wetlabów i ryzyka dla pacjenta. Są zgodne z filozofią „See one, simulate one, do one, teach one”.

Symulator operacyjny Eyesi Surgical

Symulator Eyesi Surgical pozwala rozwijać wiedzę i umiejętnosci w zakresie operacji oczu. Może być wyposazony w moduł do zaćmy i/lub witrektomii. Jednostki treningowe mają zakres od podstawowych, poprawiających umiejętności manualne po pełne procedury operacyjne z komplikacjami. Wiele badan potwierdza skuteczność nauki na symulatorach operacyjnych.

Symulator lampy okulistycznej Eyesi Slit Lamp

Symulator Eyesi Slit Lamp to wysokiej jakościsystem do nauki zaawansowanej obsługi lampy szczelinowaj dedykowany okulistom oraz optometrystom. Modów wirtualnej rzeczywistości został zintegrowany z prawdziwą lampą szczelinową Haag-Streit BQ900. Studenci mogą badać wirtualnego pacjenta za pomoca bimikroskopu, soczewki do funduskopii oraz gonioskopii. Poziom realizmu symulatora jest bardzo wysoki, funkcjonuje on jak prawdziwa lampa szczelinowa na podstawie której został zbudowany. Doswiadczenie jest maksymalnie zbliżone do rzeczywistego. Eyesi Slit Lamp pozwala znacznie przyspieszyć proces nauki oraz uniezaleznić go od wykładowcy/prowadzącego. Dzięki VRMnet rola wykładowcy sprowadza się do kontroli postępów grupy co może się obywac zdalnie.

Eyesi Indirect

Eyesi indirect jest zaawansowanym symulatorem wykorzystującym wirtualną rzeczywistość by uczyć obsługi oftalmoskopu pośredniego. Zawiera obszerną bibliotekę patologicznych przypadków i pozwala w obiektywny sposób ocenić jakość przeprowadzonego badania. Pozwala znacznie podnieść jakoś kształcenia przyszłych lekarzy okulistów.

Eyesi Direct

Symulator okulistyczny Eyesi Direct pozwla w obiektywnie efektywny sposób uczyć obsługo oftalmoskopu bezpośredniego. Sam oftalmoskop działa jak prawdziwy a student bada wirtualnego pacjenta który może mieć różną historię choroby, wiek, rasę. Częścią urządzenia jest program szkoleniowy który został tak zaprojektowany by nauczyc diagnostyki najpopularniejszych patologii w ciągu zaledwie kilku godzin.
Treści na stronie są przeznaczone dla osób zawodowo związanych z branżą medyczną.
ABJ-Vision Dystrybutor sprzętu okulistycznego i narzędzi chirurgicznych
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram