Ciężki olej silikonowy Densiron

Ciężki olej silikonowy Densiron® 68 – endotamponada cięższa od wody

Ciężki olej silikonowy Densiron 68 to bezbarwna, jednorodna ciecz, jest chemicznie i fizjologicznie obojętny a jego lepkość wynosi 1400 mPas. Endotamponady cięższe od wody firmy Fluoron GmbH wyróżniają się niezmiennie wysoką jakością. Nie zawierają siloksanów małocząsteczkowych – w szczególności cyklicznych, są wolne od związków jonowych i nie zawierają rozszczepialnego fluorku. Densiron® 68 stosuje się do tymczasowej tamponady siatkówki po wykonaniu przyłożenia siatkówki i usuwa w zależności od stanu klinicznego. Densiron® 68 stosuje się w szczególności w leczeniu ciężkich przypadków odwarstwienia siatkówki, w których konwencjonalne metody leczenia zawodzą.

Zastosowanie:

Densiron® 68 stosuje się do tymczasowej tamponady siatkówki po leczeniu operacyjnym ciężkich przypadków odwarstwienia siatkówki, w szczególności przy:

  • otworach w dolnej i tylnej części siatkówki
  • odwarstwieniach siatkówki z przedarciami olbrzymimi
  • odwarstwienie siatkówki z proliferacjami szklistkowo-siatkówkowymi (PVR)
  • odwarstwieniach siatkówki w przypadku proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej (PDR)
  • odwarstwienie siatkówki o charakterze urazowym
Ciężki olej silikonowy Densiron 68

Ciężki olej silikonowy Densiron XTRA – endotamponada cięższa od wody.

Olej Densiron® XTRA to endotamponada z ciężkiego oleju silikonowego, który jest bardzo odporny na emulgowanie. Jest łatwy do wstrzyknięcia i kompatybilny z 25G.

Zastosowanie:

Densiron® XTRA stosuje się do tymczasowej tamponady siatkówki po leczeniu operacyjnym ciężkich przypadków odwarstwienia siatkówki, w szczególności przy:

  • otworach w dolnej i tylnej części siatkówki
  • odwarstwieniach siatkówki z przedarciami olbrzymimi
  • odwarstwienie siatkówki z proliferacjami szklistkowo-siatkówkowymi (PVR)
  • odwarstwieniach siatkówki w przypadku proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej (PDR)
  • odwarstwienie siatkówki o charakterze urazowym
Ciężki olej silikonowy Densiron XTRA
Treści na stronie są przeznaczone dla osób zawodowo związanych z branżą medyczną.
ABJ-Vision Dystrybutor sprzętu okulistycznego i narzędzi chirurgicznych
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram