LASER MIKROPULSOWY IRIDEX CYCLO G6

Laser Mikropulsowy Iridex Cyclo G6 do leczenia jaskry.

– Laser jaskrowy Iridex Cyclo G6 do leczenia jaskry ma możliwość pracy w trybie mikropulsów – opatentowany tryb   oraz w trybie ciągłym.

– Bezinwazyjny zabieg do leczenia jaskry w trybie MicroPulse może być stosowany w połączeniu z terapiami farmakologicznymi oraz niewątpliwie także dla pacjentów po interwencjach chirurgicznych.

Laser jaskrowy Iridex Cyclo G6 w trybie pracy ciągłej:

Ergonomiczna sonda G-Probe współpracująca z laserem Iridex Cyclo G6, zapewnia prawidłowe dawkowanie energii, co w rezultacie zapewnia bezpieczny efekt terapeutyczy w leczeniu jaskry:

Nowa sonda z podświetleniem do pracy w trybie ciągłym umożliwia poprawną lokalizacje granic obszaru ciała rzęskowego.

Laser jaskrowy Iridex Cyclo G6 w trybie MicroPulse™

Wiązka laserowa jest podzielona na serię krótkich paczek złożonych z mikropulsów. Użytkownik może ustalać czas trwania impulsów i przerw. Im krótszy czas trwania mikropulsu tym mniejsza ilość ciepła dostarczonego do tkanek. Przerwa pomiędzy poszczególnymi mikropulsami skutkuje schłodzeniem obszaru zabiegowego.

Specjalny kształt sondy do leczenia jaskry z wykorzystaniem lasera MicroPulsowego Iridex Cyclo G6, pozwala na jej idealne prowadzenie przy rąbku. Terapia mikropulsowa polega na wykonywaniu okrężnych ruchów wzdłuż I i II hemisfery pomijając godzinę 3 i 9 (patrz schemat poniżej).
Tryb MicroPulse nie powoduje destrukcji ciała rzęskowego, a jedynie jego stymulacje.  Powoduje to jego obkurczenie, a w związku z tym ułatwia odpływ cieczy.  Wszystkie te aspekty powodują, że laser jaskrowy Iridex Cyclo G6 jest metodą bardzo bezpieczną w leczeniu jaskry i o dużej skuteczności.

Kluczowy aspekt kontroli energii stanowi regulowana przerwa pomiędzy poszczególnymi mikroimpulsami i w związku z tym jest ona bezpośrednim czynnikiem zabezpieczającym przed nieodwracalnym zniszczeniem tkanek.

Zobacz film pokazujący działanie lasera jaskrowego Iridex Cyclo G6 jako nowoczesną i bezinwazyjną metodę leczenia jaskry:

Badania kliniczne:

Powstało wiele badań na temat wykorzystania lasera jaskrowego MicroPulsowego Iridex Cyclo G6 w leczeniu jaskry. Reasumując, wyniki potwierdzają, że jest to zabieg o dużej efektywności oraz o bardzo małym ryzyku powikłań. Jest to jedna z najnowocześniejszych metod leczenia jaskry z wykorzystaniem lasera przeztwardówkowego (TLT).

99

W celu sprawdzenia oferty narzędzi do wykonania zabiegu leczenia jaskry laserem Cyclo G6, zapraszamy na naszą stronę:

http://abj-vision.pl/jaskra-narzedzia-wielorazowe/

Istnieje możliwość bezpłatnej prezentacji lasera Iridex Cyclo G6 do leczenie jaskry. Skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów:

http://abj-vision.pl/kontakt/

Zapoznaj się również z pozostałymi produktami i rozwiązaniami dostępnymi w naszej firmie:

http://abj-vision.pl/