BI-Flex

medicontur_76px

Bi-Flex Soczewka hydrofilna wewnątrzgałkowa o wyjątkowym kształcie i w odmianach do cięcia 1,8mm, toryczne i multifokalne:

• do technik mikrocięcia (MICS)

• Łatwy i kontrolowany wszczep

• Stabilność w torebce

• Zabezpieczenie przed PCO

• Niskie abberacje chromatyczne

biflex2

biflex3